Midwinter tocht

Datum:  Zondag 4 februari. 

Deze tocht gaat naar natuurgebied De Mortelen en Oirschot.

 

De Mortelen heeft betrekking een laag gebied ten noorden van de Midden-Brabantse dekzandrug. Hierdoor was en is het een kwelgebied met veel leem in de bodem. Dit gebied was te drassig om intensief bewoond te worden. Ook heden treft men er nog weinig bewoning aan.

 

De inzijggebieden ten noorden van de dekzandrug maar ten zuiden van De Mortelen daarentegen waren droger en hier werd Romeins en Merovingisch aardewerk aangetroffen. Denkbaar is dat deze gebieden continu bewoond zijn geweest, al zijn schriftelijke bronnen pas uit de 10e en 11e eeuw bekend. Het betreft de buurtschappen Notel, Aarle, Hersel en Hedel. De akkertjes rond deze nederzettingen groeiden aaneen tot grote akkercomplexen, waar vanaf de hoge middeleeuwen een esdek ontstond. In de eigenlijke Mortelen zijn dergelijke bodems niet aanwezig.

 

De eerste ontginningen waren beemden, die zich bevonden langs beekdalen of in laagten. Deze zullen omstreeks 1200 zijn begonnen. Heerenbeek en Velder waren grotere landbouwontginningen die in de loop van de 18e eeuw in landgoederen werden omgezet. In de loop van de 19e eeuw werd de overgebleven heide bebost, en omstreeks de helft van die eeuw waren er nog maar kleine stukjes heide over die vanaf het einde van de 19e eeuw ook ontgonnen werden.

 

De weinige boerderijen in De Mortelen liggen op plaatsen waar in ieder geval in 1850, en waarschijnlijk veel eerder, al bebouwing was. Ook de wegen in het gebied hebben al een dergelijke ouderdom. De scheidingen tussen de gemene gronden van de verschillende herdgangen werd nog in de 17e eeuw aangegeven met schei-eiken. In het oude cultuurlandschap hadden en hebben de percelen een onregelmatige vorm, terwijl oude beplantingen ook tegenwoordig nog terug te vinden zijn in het landschap.

 

Het kleinschalige cultuurlandschap is van hoge waarde, aangezien dit in de rest van Noord-Brabant vaak door ruilverkaveling verloren is gegaan. Wegen en perceelgrenzen komen overeen met natuurlijke landschapselementen zoals kleine hoogteverschillen. Ontginningen geschiedden individueel in de vorm van kampjes: geïsoleerde akkers te midden van woeste grond, waarbij ook aan de aanwezige dekzandkopjes (donken) kan worden gedacht. De jongere heide-ontginningen in het noorden van het gebied zijn grootschaliger en kennen rechte percelen. Een dergelijk landschap komt in Noord-Brabant veelvuldiger voor. Een voorbeeld is het Kinderbos dat zich in het uiterste noordwesten van het gebied bevindt. Dit soort heidebebossingen had bodemverbetering ten doel, en veel werd in de 2e helft van de 19e eeuw weer gekapt om omgezet te worden in landbouwgrond.

 

Start bij het Jacob-Roelands-Lyceum. Grote Beemd 3 te Boxtel. U wordt middels pijlen vanaf de A2, station en parkeerplaats Breukelsplein naar het startburo verwezen.

 

U kunt bij ons kiezen uit de afstanden 7 - 12 - 20 en 30 km.

De 30 km start tussen 8.00 en 10.00 uur.

De 20 km tussen 8.00 en 12.00 uur.

De 12 en de 7 km starten tussen 9.00 en 13.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro voor leden van de KWBN. Voor niet leden is dit 3 euro.

 

 

 

Bij veel drukte adviseren wij te parkeren op het breukelsplein. Van hier uit is het 800 meter ofwel 10 min lopen naar het startburo. Van hieruit wordt route aangegeven.  Beschrijving: Links af Breukelsestraat, einde links af en meteen rechts af passage Riche, einde rechtsaf Pr. Hendrikstraat en na 50 metr links af de Raaphof, brugje over en rechtsaf Grote Beemd. Ingang na kruising aan rechterzijde van de straat.

 

 

Een van onze rustplaatsen is gelegen aan de Termeidensteeg 2. Oirschot.

Alvast een kijkje nemen?

www.ameidehoeve.nl

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Lonneke v/d Heijden | Antwoord 02.02.2018 17.22

Is het nodig om vooraf in te schrijven voor deze tocht??

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

12.06 | 20:02

Goede avond.

Bij mij is bekend dat er een rugzakje gevonden is, graag even
antwoorden via dekeistampers@live.nl

Groet,

Gerard Spijkers.

...
08.06 | 21:38

Mijn zoontje is vandaag tijdens de avond4daagse zijn muziekboxje kwijt geraakt (zwart van jbl) en zijn fietssleutel. Zijn deze misschien door iemand gevonden?

...
08.06 | 15:55

Hallo, komt de tocht vanavond door de Prins Bernhardstraat (nabij Tiga)?

...
07.06 | 19:14

Hallo, hoe laat vertrek de 5 km morgen?
Ik hoor zoveel verschillende tijden.

...
Je vindt deze pagina leuk