Bestuur

Richard Permentier: voorzitter tel: 0411 – 682541

Gerard Spijkers: secretaris tel: 06 – 16211703

Jan Spijkers: penningmeester tel: 06 – 28490986

Penningmeesterschap is een vacature.

Monique Rooijackers: algemeen bestuurslid tel: 06 – 17398152

Ton van der Wensch: algemeen bestuurslid tel: 06 – 38092061


Contactgegevens:

secretariaat: Baroniestraat 83, 5281 JC Boxtel.

E – mail: dekeistampers@live.nl

Bankrekeningnummer: NL 68 RABO 010.88.36.614

Kamer van Koophandel: Nummer 40216682

Bondsnummer KWBN: 283992.