Reglement Wandeltochten

Vastgesteld door het bestuur van wandelsportvereniging “De Keistampers”.

Op woensdag 12 september 2018 en gewijzigd op woensdag 15 januari 2020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers, al dan niet lid van WSV `De Keistampers.

 1. De wandeltocht wordt georganiseerd door een lid-organisatie van KWBN.
 2. Wandeltochten zijn recreatieve wandelevenementen zonder wedstrijdelement.
 3. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
 4. De deelnemer wordt geacht de aangegeven route te volgen.
 5. De deelnemer moet aanwijzingen van de organisatie, politie en hulpdiensten opvolgen.
 6. De organisatie is behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 7. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
 8. Het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking is toegestaan voor zover het parcours dat toelaat.
 9. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens de wandeling op het gehele parcours van kracht. Aanwijzingen van verkeersregelaars gaan voor wet en/of regelgeving.
 10. Het is niet toegestaan tijdens de wandeltocht expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 11. De wandelaar dient zich lopend voor te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours.
 12. De feitelijke toewijzing van starttijd aan een wandelaar geschiedt door de organisator.
 13. De wandelaar dient voor 17.30 uur gefinisht te zijn.
 14. Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.