Verkort tochtreglement.

Vastgesteld door het bestuur van” WSV De Keistampers” op woensdag 12 september 2018.

Volledig reglement ter inzage op het startbureau.

  • De wandeltocht wordt georganiseerd door een lid-organisatie van KWBN.
  • Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
  • De deelnemer wordt geacht de aangegeven route te volgen.
  • De deelnemer moet aan-wijzigingen van de organisatie, politie en hulpdiensten opvolgen.
  • De organisatie is behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
  • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.